AKTUALITATES

Stēderes kapu svētki 1. augustā

Stēderes kapu svētki 1. augustā plkst. 13:00 Vairāk

Sabiedriskā apspriešana par smilts ieguves atradni "Lilaste II"

par paredzētās darbības “Smilts ieguve atradnē „Lilaste II” 2006.gada izpētes iecirkņa dienvidu daļā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts Vairāk

GEMOSS grantu konkurss veselīgu, inovatīvu pārtikas produktu izstrādei, ražošanai un attīstīšanai

 

KONKURSA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

Nolikums nosaka kārtību, kādā interesenti (turpmāk tekstā – Dalībnieks) var piedalīties SIA Vairāk

Pašvaldības pabalsts politiski represētajām personām!!!

 

SĒJAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ

Pabalstu politiski represētajām personām, piešķir EUR 50,00 apmērā, vienu reizi kalendārajā gadā, pamatojoties uz personas iesniegumu Vairāk

SĒJAS NOVADA BIBLIOTĒKAS APMEKLĒTĀJIEM

CIENĪJAMIE SĒJAS NOVADA BIBLIOTĒKAS APMEKLĒTĀJI!

Pamatojoties uz MK 06.11.2020. rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Sējas novada bibliotēka no 09.11.2020.-06.12.2020., Vairāk

10 idejas kā svinēt Latvijas valsts 102. dzimšanas dienu

Vairāk

Sējas novada dome apmeklētājus klātienē nepieņem

                             Cienījamie novada iedzīvotāji!

  

             Pamatojoties uz MK 06.11.2020. rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Sējas novada Vairāk

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Saite uz MK mājaslapu. Šeit.

 

 

2020. gada  6.novembrī                            Vairāk

ATCELTS ! Multiplikācijas filma 15 novembrī.

Atcelta izrāde multiplikācijas filmai "Sarkanās kurpīte un septiņi rūķīši" 15. novembrī.

 

Vairāk