Sējas novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātus.

 Sējas novada vēlēšanu komisija aicina pieteikties vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātus darbam Sējas novada Pabažu vēlēšanu komisijas iecirknī  Nr.797 pašvaldības vēlēšanās, kas notiks 2017.gada 3.jūnijā.


  Vēlēšanu iecirkņa darbības nodrošināšanai nepieciešami 7(septiņi) komisijas locekļi.
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
·         reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
·         ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
·         attiecīgās novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
·         kurš prot latviešu valodu;
·         ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
·         vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
·         nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
·         nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz speciālas veidlapas, kas ir pieejams CVK mājaslapā www.cvk.lv.
Pieteikums ir jāaizpilda  un jāiesniedz Sējas novada domē  līdz 2017.gada 31.martam.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.
Telefoni informācijai 29518016; 27891868.

 Sējas novada vēlēšanu komisija.
Aktīvā pozīcija: Aktualitātes Sējas novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātus.