No icon

Rīgas rajona lauku attīstības biedrība izsludina projektu iesniegšanas 6. kārtu

Rīgas rajona lauku attīstības biedrība izsludina projektu iesniegšanas 6. kārtu Lauku attīstības Programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana: 09.09.2019. 
-09.10.2019.

Izsludināto rīcību atbalsta apmēra kopsumma - 301891.93  EUR
1.    Rīcība –2.1.(Vietējās teritorijas infrastruktūras un objektu 
sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai) -
150945.97 EUR
2.    Rīcība – 2.2.(Daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un 
attīstība) – 150945.96 EUR

Info Šeit

Pielikums

Komentāri