No icon

Paziņojums par Sējas novada attīstības programmas apstiprināšanu

Paziņojums par Sējas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu Sējas novada pašvaldības dome paziņo, ka ar 2019. gada 17. septembra domes lēmumu (protokols Nr.11, 3.§, p.8. apstiprināta Sējas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam. Ar apstiprināto Sējas novada attīstības programmu 2019.-2025.gadam var iepazīties: • Sējas novada pašvaldībā no 23.09. pašvaldības darba laikā; • pašvaldības tīmekļa vietnē www.seja.lv • valsts vienotā Ģeotelpiskās informācijas portālā sadaļā Teritorijas attīstības plānošana vai https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15827

Komentāri