No icon

Militārā mācības Sējas novadā 02.12-08.12

Saskaņā ar Sauszemes spēku mehanizētās kājinieku brigādes 1. mehanizētā kājinieku bataljona pasākumu plānu 2019 gadam, paredzēts organizēt karavīru apmācību, kolektīvā apmācība.

Nodarbības ir plānotas no 2019. gada 2. decembra līdz 8. decembrim. Nodarbības laikā karavīri pārvietosies ar transportu un kājām pa Sējas novada teritoriju un koplietošanas ceļiem.

Tiks ievērota uguns drošības noteikumu un dabas aizsardzības noteikumu prasības. Civilo iedzīvotāju dzīvība, veselība un privātīpašums netiks apdraudēts, tiks izmantota salūtmunīcija un sprādzienu imitējoši līdzekļi.

 

Komentāri