DOKUMENTI

Sējas novada teritorijas plānojums

Paskaidrojuma raksts Sējas novada Vairāk

Saistošie noteikumi

2015.gada 22.decembra Sējas novada domes sēdē, protokols Nr. 12, 2.§, p. 2.7./1.7.apstiprināti   Sējas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/2015   ,,Par Sējas Vairāk

Audio ieraksti

Lai atvērtu Sējas novada domes sēžu audio ierakstus, lūdzu izmantojiet Internet Explorer vai Google Chrome pārlūkprogrammu.

 

Sējas novada Domes sēdes audio Vairāk

Sējas novada autoceļu ikdienas uzturēšanas specifikācijas

Specifikācijas ietver šādas nodaļas: 1. nodaļa. Autoceļu, tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku, gājēju celiņu un veloceliņu ikdienas uzturēšana ziemā; 2. nodaļa. Tiltu, satiksmes Vairāk