IZSOLES UN NOMA

Izsoles un nomas objektu saraksts

 

 

 

Sējas novada dome ar augšupejošu soli pārdod atklātā elektroniskā izsolē elektronisko izsoļu vietnē nekustamo īpašumu ”Ezerskola”4, (kadastra numurs. 8092 900 Vairāk