PAKALPOJUMI

Bāriņtiesa

SĒJAS NOVADA BĀRIŅTIESA (turpmāk- Bāriņtiesa) ir Sējas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.

Bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos Vairāk

Būvvaldes pieņemtie lēmumi

Iesniegšanas datums Plānotā būvdarbu veikšanas vieta Būvniecības veids Vairāk

Administratīvā komisija

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādīto protokolu par izdarīto administratīvo pārkāpumu un uz Latvijas Vairāk

Būvvaldes sastāvā ietilpst

- arhitekts un būvvaldes vadītājs Mārtiņš Hofmanis tel. 29268682 apmeklētājus pieņem piektdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 Vairāk