No icon

Apstiprināts projekts

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projektu Nr. 14-04-LL01-L413203-000014 "Aktīvās atpūtas inventārs", kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
Projekta īstenošana jāveic līdz 2015. gada 29. maijam. Projekta kopējās izmaksas ir 10690.98EUR, no kurām publiskais finansējums ir 9621.86 EUR, biedrības “PABAŽU KUNGI” līdzfinansējums – 1069.12 EUR apmērā.
 
Normunds Broks, biedrība "Pabažu kungi"

Komentāri