No icon

SUP inventārs

Ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes  2016.gada 25.novembra lēmumu ir apstiprināts projekts Nr.16-04-AL32-A019.2202-000012 „SUP inventārs”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis ir iegādāties pamatlīdzekļus ar kuru palīdzību vaicināt jaunas, vēl nebijušas atpūtas un sportošanas iespējasSējas novadā.

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties 10 sup dēļus, 10 sup airus un 10 glābšanas vestes.

Projekta īstenošana ir jāveic līdz 2017.gada 20.novembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 4633 EUR, no kurām publiskais finansējums ir 4169,70. 
 
Biedrība Pabažu kungi

Komentāri