SOCIĀLAIS DIENEST

Sējas novada Sociālā dienesta pieņemšanas laiki

Sējas  novada Sociālais dienests – pašvaldības iestāde, kas nodrošina un administrē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  sniegšanu Sējas novada iedzīvotājiem Vairāk

Daudzbērnu ģimeņu transporta atlaides

No 2017.gada 1.jūlija daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos, ir tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā no viena Vairāk

Sociālās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā

Sociālās aprūpes pakalpojums ir pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma Vairāk

Asistenta pakalpojums pašvaldībā

No 2013. gada 1. janvāra ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā.      Vairāk

Informācija par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Sējas novadā

Pašvaldībai, kuras teritorijā persona deklarējusi savu pamatdzīvesvietu ir pienākums nodrošināt iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Vairāk

Normatīvie akti

 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par sociāliem pabalstiem” - Vairāk

"Par sociālajiem pabalstiem" - Vairāk

Saistošo noteikumu Nr.7/12 grozījumi Nr.10/13 -Par Vairāk