No icon

Sējas novada Sociālā dienesta pieņemšanas laiki

Sējas  novada Sociālais dienests – pašvaldības iestāde, kas nodrošina un administrē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  sniegšanu Sējas novada iedzīvotājiem saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
 
Sociālos pakalpojumus (sociālā darba pakalpojumus, sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija un sociālo palīdzību) var saņemt – ģimenes, personas kuras saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas grūtības un nesaņem pietiekamu palīdzību ne no viena cita.
 

Vārds, uzvārds Apmeklētāju pieņemšanas laiki
Lolita Landsberga
Sējas novada sociālā dienesta vadītāja
tel. 67977757, 27891869
e-pasts lolita.landsberga@seja.lv
Pirmdiena plkst. 9.00 – 18.00
Pusdienas pārtraukums plkst. 12.00 – 13.00;
Ceturtdiena plkst. 9.00 – 12.00
Katra mēneša 2. un 4. ceturtdiena plkst. 14.00-17.00
Sējas novada sociālais dienests „Jēņi”, Sējas novads
 
 
 
Sējas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktā „Ezeriņi”, Pabaži
Margarita Kalniņa
sociālais darbinieks
tel. 67977757, 25668845
e-pasts margarita.kalnina@seja.lv
Otrdiena plkst. 9.00-12.00; 13.00-17.00

Ceturtdiena plkst 13.00-18.00


Pirmdiena plkst 15.00-18.00
Piektdiena plkst. 8.00-12.00; 13.00-16.00
 

Sējas novada sociālais dienests „Jēņi”, Sējas novads
 Sējas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktā „Ezeriņi”, Pabaži
 

 
Inta Petrova
sociālās palīdzības organizatore
tel. 67957634, 27891865
e-pasts inta.petrova@seja.lv
Pirmdiena plkst. 8.00 – 17.00
Pusdienas pārtraukums plkst. 12.00 – 13.00;
Ceturtdiena plkst. 8.00 – 17.00;
Pusdienas pārtraukums plkst. 12.00 – 13.00
 
 
Sējas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktā „Ezeriņi”, Pabaži


Lūdzam informēt Sējas novada sociālo dienestu par veciem ļaudīm un personām ar invaliditāti, kā arī par ģimenēm, kurās ir novārtā pamesti bērni, kuri objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.
Tel. 67977757, 27891865, 25668845

Komentāri