No icon

Pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērna sagatavošanai skolai

 

SĒJAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ

Pabalstu bērna sagatavošanai skolai, uzsākot mācību gadu, piešķir daudzbērnu ģimenēm. Pabalstu piešķir EUR 25,00 apmērā par katru bērnu, pamatojoties uz bērna vecāka iesniegumu, kuru izmaksā no 1.jūlija līdz 31.augustam.

Pašvaldības pabalstus piešķir ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Sējas novada administratīvajā teritorijā.

 

Pabalstu nav tiesīgi saņemt bērni, kuri atrodas daļējā vai pilnā valsts apgādībā.

 

Sīkāka informācija

Margarita Kalniņa

tel. 67977757, 25668845

e-pasts margarita.kalnina@seja.lv

Komentāri