No icon

NAV AKTUĀLS. Sējas novada dome aicina darbā algu grāmatvedi (vai grāmatvedi) uz pilnu slodzi uz (noteiktu laiku).

Galvenie darba pienākumi:

 • grāmatvedības uzskaite saskaņā ar LR likumdošanu

 • veikt darba samaksas, atvaļinājuma naudas, darba nespējas lapas un pārējo ar darba samaksu saistīto maksājumu precīzu un savlaicīgu aprēķinu pašvaldības un izglītības iestāžu darbiniekiem;

 • ievadīt grāmatvedības uzskaites sistēmā un aprēķināt darba samaksu atbilstoši pedagogu tarifikācijai;

 • veikt ieturējumu no darba samaksas uzskaiti;

 • aprēķināt atvaļinājumu uzkrājumu;

 • sagatavot darba samaksas un nodokļu maksājumu uzdevumus;

 • sagatavot ikmēneša atskaites un pārskatus;

 • piedalīties pašvaldības saimnieciski finansiālo darbību ekonomiskās analīzes veikšanā;

 • pārbaudīt ēdināšanas pārskatus.

Prasības:

 • augstākā vai vidējā profesionālā izglītība grāmatvedībā, finansēs vai ekonomikā;

 • vismaz divu gadu darba pieredze grāmatvedības darbā, vēlams valsts vai pašvaldības institūcijās;

 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām, vēlamas iemaņas darbā ar J. Pakalna grāmatvedības  datorprogrammu;

 • labas zināšanas un prasme pielietot Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību aktu normas, kuras nosaka un regulē grāmatvedības darbības;

 • prasme plānot un organizēt savu darbu saskaņā ar amata aprakstu;

 • labas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);

 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija;

 • motivācijas vēstule.

Pieteikšanās termiņš – 2019.gada 1. augustam

Mēnešalga – 899.00 EUR, profesijas klasifikatora kods 4313 01

Motivācijas vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz guntis.liepins@seja.lv vai pa pastu: Sējas novada dome, “Jēņi”, p.n. Murjāņi, Sējas novads, LV-2142, līdz 01.08.2019.

Vairāk informācijas zvanot: 67148321.

Komentāri