No icon

NAV AKTUĀLS. Sējas novada dome aicina darbā Datorspeciālistu, Skaņas un gaismas aparatūras apkalpošanas speciālistu.

Sējas novada dome aicina darbā Datorspeciālistu, Skaņas un gaismas aparatūras apkalpošanas speciālistu.

Uz pilnu slodzi.

Galvenie darba pienākumi:

 • uzstāda un uztur tehniskā kārtībā datortehniku, programmatūru un lokālos tīklus;

 • uzstāda un konfigurē datortehniku, veic tās apkopi un modernizāciju, nosaka un novērš kļūmes tās darbībā, veic vienkāršus remontdarbus;

 • instalē un konfigurē programmatūru, nosaka kļūmes tās darbībā un novērš tās;

 • uzstāda un konfigurē vienkāršu lokālo datortīklu, nosaka un novērš kļūmes un nepilnības tā darbībā;

 • konfigurē datortehniku darbam internetā, konfigurē interneta pārlūkprogrammas, novērš kļūmes interneta darbībā;

 • konsultē lietotājus (gan klātienē, gan attālināti pa telefonu vai e-pastu) darbā ar programmatūru, datortehniku, lokāliem datortīkliem, internetu, biroja tehniku;

 • konsultē lietotājus drošā datortehnikas izmantošanā, programmatūras licencēšanas jautājumos;

 • rūpējas par datorsistēmas fizisko drošību, uzstāda un regulāri atjaunina datoru pretvīrusu aizsardzību, veic drošības pasākumus darbam lokālajā datortīklā un darbam ar internetu;

 • organizē un nodrošina datu glabāšanas un apmaiņas kārtību datoros un vienkāršā datortīklā, veido datu rezerves kopijas;

 • sagatavo dokumentāciju par datortehniku un tajā uzstādīto programmatūru;

 • sagatavo priekšlikumus jaunas datortehnikas, programmatūras ieviešanai vai esošās modernizēšanai, datortīkla izmaiņām vai uzlabošanai.

 • nodrošina pasākumu apskaņošanu un apgaismošanu.

 • Nodrošina mājas lapas administrēšanu.

Prasības:

 • augstākā vai vidējā izglītība attiecīgā jomā;

 • profesionāla pieredze minēto amata pienākumu veikšanā;

 • tiesības un prasme vadīt B kategorijas auto transportlīdzekļus;

 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

 •  lietotāja prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;

 •  teicamas valsts valodas zināšanas, labas tehniskās angļu valodas zināšanas;

 •  augsta atbildības sajūta.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);

 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija;

 • motivācijas vēstule.

Pieteikšanās termiņš – 2019.gada 11. jūlijam

Mēnešalga – 1100.00 EUR.

Motivācijas vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz guntis.liepins@seja.lv vai pa pastu: Sējas novada dome, “Jēņi”, p.n. Murjāņi, Sējas novads, LV-2142, līdz 11.07.2019.

Vairāk informācijas zvanot: 29110942.

Komentāri