No icon

Sējas novada dome aicina darbā sētnieku uz pilnu slodzi Lojas ciemā.

Sējas novada dome aicina darbā sētnieku uz pilnu slodzi Lojas ciemā.

Galvenie darba pienākumi:

AMATA APRAKSTS

Iestādes nosaukums:

Sējas novada dome

Amata nosaukums,

Kods:

sētnieks

9613 01

Amata pakļautība:

Komunālais dienests

Prasības:

  1. Amatā tiek pieņemta persona ar pamatskolas vai vidējo izglītību, kuras veselības stāvoklis atbilst fiziska darba veikšanai.

  2. Drošības tehnikas pārzināsana, ugunsdrošības un sanitāro normu prasību ievērošana.   

Darba mērķis:

Uzturēt kārtībā Sējas novada Lojas ciema teritoriju un apkārtni.

Darba pienākumi:

1.Ziemas periodā attīrīt no sniega  gājēju celiņus, ietves un stāvlaukumus, apstrādāt ietves ar pretslīdes materiāliem.

2.Nepieciešamības gadījumā veikt darbus pēc darba devēja norādījuma.

3. Veikt stādījumu un teritorijas ikdienas kopšanu.

4.Rūpēties par darba rīku saglabāšanu un savlaicīgu remontu.

5.Sniegt informāciju  komunālam dienestam par novērotiem bojājumiem.

Tiesības un pilnvaras:

1.Saņemt visu informāciju, kas nepieciešama tiešo darba pienākumu veikšanai.

2.Izteikt priekšlikumus darba uzlabošanai.

3.Savlaicīgi prasīt komunālam dienestam darbam nepieciešamos līdzekļus un inventāru.

Sētnieks atbild par:

  1. Sava darba uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

  2. Darba drošības prasību ievērošanu, lietojamo aprīkojumu drošu lietošanu.

  3. Darba drošības pārkāpumiem un nepareizu darba laika izmantošanu.

  4. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

  5. Savas vainas vai neuzmanības dēļ nodarīto kaitējumu.

  6.  Par savu pienākumu nepildīšanu atbild iekšējo noteikumu, amata apraksta un LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Darba nosacījumi:

1.Telpa inventāra novietošanai.

2.Inventāra nodrošinājums.

 

 

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • profesionālās darbības apraksts (CV);

  • motivācijas vēstule.

Pieteikšanās termiņš – 2019.gada 25.septembris.

Mēnešalga – 435.00 EUR, profesijas klasifikatora kods 9613 01

Motivācijas vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz guntis.liepins@seja.lv vai pa pastu: Sējas novada dome, “Jēņi”, p.n. Murjāņi, Sējas novads, LV-2142, līdz 25.09.2019.

 

Komentāri