No icon

Konkurs noslēdzies. Sējas novada dome izsludina konkursu uz darbinieka amata vietu- Bāriņtiesas loceklis/le

Konkurs noslēdzies !

 

Sējas novada dome izsludina konkursu uz darbinieka amata vietu- Bāriņtiesas loceklis/le

 (uz nenoteiktu laiku)

Vispārējie darba pienākumi:

 • aizstāvēt bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesības un intereses, izskatot iesniegumus un sūdzības, veicot faktu pārbaudes;

 • komunicēt ar lietā iesaistītajām personām, veidojot pozitīvas, lietišķas un uz sadarbību vērstas attiecības;

 • piedalīties lietu izskatīšanā tiesā, sniegt informāciju tiesai;

 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem,

 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;

 • sagatavot dokumentu projektus un administratīvās lietas izskatīšanai tiesas un bāriņtiesas sēdēs;

 • pārstāvēt bāriņtiesas viedokli, skaidrojot bāriņtiesas rīcību un pieņemtos lēmumus.

Prasības kandidātiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;

 • persona, kura ir sasniegusi 30 gadu vecumu;

 • persona, kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;

 • persona, kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;

 • persona, kurai ir nevainojama reputācija;

 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;

 • teicamas iemaņas darbā ar datoru;

 • vēlama pieredze bāriņtiesas darbā.

Pieteikšanās termiņš- līdz 2020.gada 3.janvārim.

Slodze- nepilna

Darba devējs piedāvā:

 • atalgojumu, atbilstoši Sējas novada domes darbinieku atalgojuma sarakstam 152.00 EUR/ mēnesī

 • veselības apdrošināšanu pēc nostrādāta pārbaudes laika- 3 mēnešiem;

 • apmaksātas profesionālās pilnveides apmācību programmas;

 • saskaņā ar darbinieku koplīgumu, dažāda veida motivējošus bonusus;

 • interesantu un draudzīgu kolektīvu.

 

Pretendenti noteiktajā termiņā iesniedz pieteikumu Sējas novada pašvaldības vienotajā klientu pakalpojumu centrā vai nosūta pa pastu (“Jēņi”, Sējas novads, LV-2142), vai uz e-pastu dome@seja.lv (ar norādi „Bāriņtiesas locekļa/-les  vakancei”), pievienojot:

  • profesionālās darbības aprakstu (CV);

  • izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;

  • motivācijas vēstuli.

 

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

 

Par konkursa rezultātiem tiks informēti visi pretendenti, kas būs iesnieguši savus pieteikumus vakancei līdz noteiktajam termiņam.

 

Komentāri