No icon

Sējas novada dome izsludina pieteikšanos uz vakanci pašvaldības Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītāja amatam

                                      

Sējas novada dome izsludina pieteikšanos uz vakanci pašvaldības Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītāja amatam (profesijas kods 121903)  uz nenoteiktu laiku.

 

Prasības kandidātiem
- augstākā vai vidējā speciālā izglītība, priekšroka speciālistiem ar darba pieredzi komunālā dienesta, struktūrvienības, uzņēmuma, kas sniedz komunālos pakalpojumus;
-komunālās nodaļas kompetences ietvaros prast sagatavot līgumprojektus un kontrolēt noslēgto līgumu izpildi;
-spēja organizēt un nodrošināt komunālo pakalpojumu sniegšanu klientiem, kuri izmanto centralizēto ūdensapgādi, notekūdeņu savākšanu un siltumapgādi;
-spēja nodrošināt pašvaldībai piederošo sistēmu efektīvu darbību;
-spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, veidot sadarbību ar novada iedzīvotājiem un iestādēm, komunikabilitāte;
-augsta atbildības sajūta uzticētiem darba pienākumiem;
-labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām;
-B kategorijas autovadītāja apliecība.

Nodaļas vadītāja vispārīgie pienākumi
-organizēt, vadīt un attīstīt nodaļas darbību;
-organizēt, kontrolēt nodaļas darbinieku pienākumu izpildi;
-izstrādāt nodaļas budžetu, administrēt pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, kas piešķirti nodaļai un atbildēt par to racionālu izlietošanu;
-izstrādāt savas kompetences ietvaros saistošos noteikumus, iekšējos normatīvos aktus un lēmuma projektus,
-izstrādāt nepieciešamās specifikācijas pašvaldības iepirkuma procedūru veikšanai;
-nodrošināt novada pašvaldības rīcībā esošo ielu, ietvju, un laukumu uzturēšanu, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanu, pašvaldības kapsētu teritoriju, zaļās zonas apsaimniekošanu un labiekārtošanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu u.c.

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku līdz trīs mēnešiem.
Amata likme: 1 likme
Vakanto vietu skaits: 1
Atalgojums: 1188 eiro/ mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikuma dokumenti
Iesniegums un motivācijas vēstule
CV
Izglītības dokumentu kopijas
Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules.
Pieteikumus sūtīt pa pastu vai elektroniski
dome@seja.lv  , vai iesniegt personīgi Sējas novada domē līdz 2020. gada 15. septembrim. Telefons saziņai: 29110942 vai 27891856

 

Komentāri