No icon

Sējas novada dome aicina darbā uz noteiktu laiku   sētnieku-remontstrādnieku uz nepilnu darba laiku PII “Bitīte”.

 

Galvenie darba pienākumi:

AMATA APRAKSTS

Iestādes nosaukums:

Sējas novada PII “Bitīte”

Amata nosaukums,

Kods:

Sētnieks-remontstrādnieks 921403          

Amata pakļautība:

Iestādes vadītāja.

Prasības:

 1. Amatā tiek pieņemta persona ar pamatskolas vai vidējo izglītību, kuras veselības stāvoklis atbilst fiziska darba veikšanai.
 2. Drošības tehnikas pārzināšana, ugunsdrošības un sanitāro normu prasību ievērošana.   

Darba mērķis:

Uzturēt kārtībā Sējas novada PII “Bitīte” teritoriju, mēbeles un tehnisko aprīkojumu.

Darba pienākumi:

1. Veikt regulāru  teritorijas pļaušanu, uzkopšanu, sniega tīrīšana un pēc vadītājas norādījuma veikt tehniskos darbus iestādē un ārpus teritorijas.

2.Veikt citus darbus pēc darba devēja norādījuma.

3.Rūpēties par darba inventāru.

4.Sniegt informāciju iestādes vadībai par novērotiem bojājumiem.

Tiesības un pilnvaras:

1.Saņemt visu informāciju, kas nepieciešama tiešo darba pienākumu veikšanai.

2.Izteikt priekšlikumus darba uzlabošanai.

3.Savlaicīgi prasīt darbam nepieciešamos līdzekļus un inventāru.

 Sētnieks-remontstrādnieks atbild par:

 1. Sava darba uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
 2. Darba drošības prasību ievērošanu, lietojamo aprīkojumu drošu lietošanu.
 3. Darba drošības pārkāpumiem un nepareizu darba laika izmantošanu.
 4. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
 5. Savas vainas vai neuzmanības dēļ nodarīto kaitējumu.
 6.  Par savu pienākumu nepildīšanu atbild iekšējo noteikumu, amata apraksta un LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Darba nosacījumi:

1.Ievērot sanitāri higiēniskās normas.

2.Inventāra nodrošinājums.

 

 

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • Medicīnas izziņa;
 • motivācijas vēstule.

Pieteikšanās termiņš – 2020.gada 10.septembris.

Atalgojums par nepilnu darba laiku 25.stundas nedēļā – 330.00 EUR, profesijas klasifikatora kods 921403

Motivācijas vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz guntis.liepins@seja.lv vai pa pastu: Sējas novada dome, “Jēņi”, p.n. Murjāņi, Sējas novads, LV-2142, līdz 10.09.2020.

 

Komentāri