No icon

Rekvizīti

 

Reģistrācijas Nr. 90000032857
Adrese: „Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142
tel./fakss 67977739, e-pasts dome@seja.lv
grāmatvedībā tālr.67148321


BANKAS KONTS
A/S "SEBBanka" Siguldas filiāle
Konts LV89 UNLA 0027 8001 30818

Swedbanka Siguldas filiāle
Konts LV64 HABA 0551 0193 18452

Komunālos maksājumus veikt:
A/S "SEBBanka"
Konts LV33 UNLA 0050 0168 93971

Ziedojuma konts:
A/S SEB Banka, UNLALV2X
Konts LV31 UNLA 0027 8001 42047Darba laiks
Pirmdien 8.30 – 12.00; 13.00-18.00
Otrdien 8.30 – 12.00; 13.00 – 17.00
Trešdien 8.30 – 12.00; 13.00 – 17.00
Ceturtdien 8.30 – 12.00; 13.00 – 18.00
*(katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā Pabažos no 13.00-17.00)
Piektdien 8.30 - 16.30

Pieņemšanas laiki
Pirmdien 9.00 – 12.00; 13.00-18.00
Ceturtdien 9.00 – 12.00
*(katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā Pabažos no 14.00-17.00)

Domē ievēlēti un darbojās 9 deputāti, dzimtsarakstu nodaļa, bāriņtiesa, būvvalde, finanšu, sociālo un komunālo jautājumu komiteju četru locekļu sastāvā, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju četru locekļu sastāvā un attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības komiteju četru locekļu sastāvā.

 

Komentāri