No icon

Normatīvie akti

Saistošie noteikumi

Nr.

Apstiprināšanas datums

Piezīmes

Grozījumi Sējas novada domes 2018. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6/2018 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Sējas novadā" 2/2019 19.03.2019. Spēkā esošs, stājies spēkā 21.03.2019.
"Par materiālo palīdzību Sējas novadā" 3/2018 20.03.2018. Spēkā esošs, stājies spēkā 24.05.2018.
"Par sociālās palīdzības pabalstiem Sējas novadā" 6/2018 24.04.2018. Spēkā esošs, stājies spēkā 24.05.2018.

Komentāri