No icon

Vecāku ievērībai!

Ir sācies skolas brīvlaiks, bērni vairāk laika pavadīs un atpūtīsies ar saviem vienaudžiem bez vecāku uzraudzības, tādēļ lūgums pārrunāt ar bērniem jautājumus, kas saistīti ar ugunsdrošību un drošību uz ūdens, pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem ar riteņiem, skrejriteņiem, skrituļdēļiem, daudz apkārt neskatoties. Aicinām, vecākus pārrunāt ar saviem bērniem drošības jautājumus, ņemot vērā bērna vecumu un raksturu, kā izvairīties no nelaimes gadījumiem un kā rīkoties, ja pašam vai apkārtējiem draud briesmas, kur griezties pēc palīdzības. Vasarā visbiežākais nelaimes gadījumu cēlonis bērnu vidū ir bezdarbība, pārgalvība un vēlme pašapliecināties. Stāstot par drošības jautājumiem, ir svarīgi uzsvērt, ka droša atpūta var būt arī jautra un interesanta atpūta.

Der zināt!

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 59. panta 1. daļas 5. punkts nosaka, ka policijas iestādē nogādā bērnu, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu un atrodas sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības nakts laikā. Par nakts laiku šā panta izpratnē uzskatāms laiks no pulksten 22.00 līdz 6.00, ja attiecīgā pašvaldība attiecībā uz šo laiku nav noteikusi stingrākus ierobežojumus.

Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 173. pants nosaka, ka par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

 

Bērns ir viss, dārgākais kas mums ir, tādēļ sargāsim to.

Jauku vasaru novēlot!

Margarita  Kalniņa

Komentāri