No icon

Pabalsts politiski represētajām personām!

SĒJAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS AICINA

Politiski represētās personas!!!!!

Pabalstu politiski represētajām personām, piešķir EUR 50,00 apmērā, vienu reizi kalendārajā gadā, pamatojoties uz personas iesniegumu un politiski represētās personas apliecību. Pabalsts tiek izmaksāts no 1.oktobra līdz 1.decembrim.

Pašvaldības pabalstus piešķir ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Sējas novada administratīvajā teritorijā.

Sīkāka informācija

Lolita Landsberga

Tālrunis- 67977757 , 27891869
e-pasts - lolita.landsberga@seja.lv

Inta Petrova

Tālrunis- 67957634, 27891865

e-pasts - inta.petrova@seja.lv

Komentāri