SOCIĀLAIS DIENESTS

Normatīvie akti

Saistošie noteikumi

Nr.

Vairāk

Sējas novada Sociālā dienesta pieņemšanas laiki

Sējas  novada Sociālais dienests – pašvaldības iestāde, kas nodrošina un administrē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  sniegšanu Sējas novada iedzīvotājiem Vairāk