SOCIĀLAIS DIENESTS

Pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērna sagatavošanai skolai

SĒJAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ

 

Pabalstu bērna sagatavošanai skolai, uzsākot mācību gadu, piešķir daudzbērnu ģimenēm. Pabalstu piešķir EUR 25,00 apmērā par Vairāk

Aicinām pieteikties - audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu salidojumi - satikšanās reģionālajās atbalsta grupās!

Jau otro gadu Latvijā!

Tāpat kā pagājušajā gadā, kad tikāmies četros neaizmirstamu emociju, jaunu zināšanu, sirsnības un prieka pilnos salidojumos, arī Vairāk

Bērnu drošība vasarā

Latvijas skolās beigušās mācības, sācies ilgi gaidītais vasaras brīvlaiks, kad bērni vairāk laika pavadīs un atpūtīsies ar saviem vienaudžiem bez Vairāk

Vecāku ievērībai!

Ir sācies skolas brīvlaiks, bērni vairāk laika pavadīs un atpūtīsies ar saviem vienaudžiem bez vecāku uzraudzības, tādēļ lūgums pārrunāt ar Vairāk

Daudzbērnu ģimeņu transporta atlaides

No 2017.gada 1.jūlija daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos, ir tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā no viena Vairāk

Sociālās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā

Sociālās aprūpes pakalpojums ir pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma Vairāk

Asistenta pakalpojums pašvaldībā

No 2013. gada 1. janvāra ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā.      Vairāk

Informācija par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Sējas novadā

Pašvaldībai, kuras teritorijā persona deklarējusi savu pamatdzīvesvietu ir pienākums nodrošināt iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Vairāk